گزارش کلمات تایپ شده

کیلاگر نوعی روش برای نظارت است که در بر اساس آن با نصب یک برنامه بر روی یک دستگاه می توانید در جریان تمامی متون تایپ شده توسط کاربر قرار بگیرید.

قابلیت کیلاگر برای نظارت بر متن های تایپ شده

در واقع می توان از برنامه های کیلاگر به عنوان یک روش کلی و جامع برای نظارت بر روی انواع بخش های متنی یاد کرد چرا که با استفاده از کیلاگر می توانید بر روی تمامی ورودی های متنی که نیازمند به فشردن کلید باشید نظارت داشته باشید. این قابلیت بسیار کاربردی به والدین کمک خواهد کرد تا در جریان تک تک کلمات تایپ شده توسط فرزندان خود با گوشی یا تبلت قرار بگیرند حتی کلماتی که هیچگاه به جایی فرستاده و در جای ذخیره نشده اند.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)