نعیین وظیفه گوشی

Task یا وظیفه بخشی دیگر در دستگاه هایی تلفن هوشمند امروزی است که به کاربر امکان تعریف وظیفه و برنامه آن را می دهد. به این ترتیب با استفاده از این قابلیت سامانه فمیلی گارد قادر خواهید بود تا در جریان وظایفی که کارمند شما برای خود تعیین کرده است و روند انجام آن قرار بگیرید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)