گزارش رویدادهای تقویم

اگر فرزند یا کارمند شما از برنامه تقویم دستگاه تلفن یا تبلت خود برای یادداشت و برنامه ریزی رخدادهای روزمره زندگی خود استفاده می کند، به سادگی می توانید در جریان جزئیات رخدادهای ثبت شده توسط آنها باشید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)