گزارش استفاده از اینترنت

قابلیت نظارت بر وبسایت های بازدیدشده برنامه فمیلی گارد به شما این امکان را می دهد تا در جریان تک تک آدرس های وب بازدیدشده قرار بگیرید. به همراه این جزئیات تعداد دفعات مراجعه به هر آدرس و همچنین ساعت و تاریخ دقیق مراجعه هم مشخص خواهد بود.

به این ترتیب می توانید در بارخورد با یک کارمند که بیشتر وقت خود را صرف وبگردی در وبسایت های بیهوده می کند و این موضوع باعث افزایش بازده کاری شده است به سادگی آمار دقیق از این موضوع بدست آورید.

یا به عنوان والدین برای فرزند خود متوجه شوید که فرزند شما ممکن است با چه خطراتی مواجه باشد و متوجه فعالیت فرزند خود در محیط مجازی وب شوید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)