گزارش سایت های مورد علاقه

بوکمارک در یک برنامه مرورگر وب کاربرد بسیار مهمی دارد. اگر از یک وبسایت بازدید کنیم و بخواهیم که نشانی آن را در جایی ذخیره کنیم، بوکمارک به کمک ما می آید. با بوکمارک کردن صفحات دلخواه وب برای مراجعات بعدی، مرورگر وب شما آدرس آن را به خاطر خواهد سپرد.

اما نکته مهم در این میان این است که معمولا صفحات بوکمارک شده نشان دهنده صفحات مهم برای ما هستند. چه خوب است که بدانیم صفحات مهم و مورد علاقه وبسایتی که فرزندان یا کارمندان ما انتخاب کرده اند، چیست.

با این قابلیت برنامه فمیلی گارد می توانید به سادگی بوکمارک های مرورگر وب دستگاه فرزند یا کارمند خود را مورد نظارت قرار دهید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)