هک جیمیل

قطعا ردیابی لحظه ای یا حتی بررسی فهرست موقعیت های مکانی گذشته فرزند ، کارمند و بازاریاب شما در بر بحث ردیابی لازم است ولی کافی نخواهد بود و همچنان نیاز به نظارت دقیق تر و حساب شده تری بر روی تک تک گام هایی که به دور از چشم شما برداشته می شود ، خواهید داشت.

قابلیت تعیین محدوده مجاز و غیر مجاز جغرافیایی بر روی نقشه این اختیار و دسترسی را به شما خواهد داد.

نیاز نیست تا مدام نگران حرکات اشتباه و مسیرهای اشتباهی که فرزند شما می پیماید باشید.

به سادگی می توانید بر روی نقشه یک محدوده را به عنوان محدوده مجاز یا محدوده ای را به عنوان محدوده غیرمجاز تعیین کنید تا در صورت خروج فرزند شما از این محدوده یا ورود به آن محدوده به سرعت از طریق نوتیفیکیشن آگاه شوید.

بنابراین پیش از این اتفاق بدی رخ دهد و بدون نیاز به بررسی های مداوم می توانید از امنیت خانواده خود و همچنین انجام درست وظایف توسط کارمندان خود مطمئن شوید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)