حذف برنامه های گوشی فرزند

حذف و ریست برنامه ها از راه دور

کنترل و تمام و کمال برنامه های کاربردی نصب شده بر روی دستگاه فرزند یا کارمند شما به سادگی با استفاده از این قابلیت سامانه فمیلی گارد امکان پذیر است.

احتمالا به عنوان یک کارفرما برنامه هایی نصب شده بر روی دستگاه کارمندان شما آزار دهنده خواهد بود چرا که این موضوع باعث کاهش کارایی و بازده کاری کارمندان شما شده است و به همین دلیل نیازمند برنامه ای برای مدیریت ساعات کاری کارمندان خود هستید.

یا به عنوان والدین برای فرزندان خود حتما برنامه های نصب شده بر روی دستگاه فرزند برای شما مسئله مهمی است و به این ترتیب نیازمند ابزاری هستید که برنامه های بیهوده و از نظر شما خطرناک را از روی دستگاه فرزند خود حذف کنید.

این قابلیت برنامه، امکان حذف هر برنامه ای را از روی دستگاه فرزند شما با یک کلیک و از راه دور می دهد.

حذف اطلاعات گوشی اندروید از راه دور

در صورتی که گوشی یا تبلت اندرویدی شما به سرقت رفته باشد یا به هر نحوی مفقود شده باشد حذف اطلاعات گوشی یا تبلت مورد نظر با ارسال فرمان از راه دور از طریق پنل کاربری به سادگی امکان پذیر است.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)