مسدود سازی برنامه های گوشی فرزند

بلاک کردن یک برنامه خاص از راه دور

با بلاک کردن یک برنامه خاص از راه دور می توانید به سادگی برنامه هایی که احساس آرامش را از شما به عنوان والدین برای فرزندانتان گرفته است را مسدود کنید یا حتی به عنوان کارفرما برای کارمندان خود برنامه هایی که باعث کاهش بازده کارمندان و اتلاف زمان و انرژی می شود را غیر قابل دسترس کنید.

مسدودسازی اپلیکیشن های موجود روی دستگاه می تواند برای یک بازه زمانی خاص یا برای همیشه و همچنین برای یک دسته از برنامه های خاص باشد

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)