یکماهه

49,900تومان
 • گزارش اینستاگرام،ایمو و ...
 • اعلام موقعیت لحظه به لحظه
 • گزارش لیست مخاطبین
 • گزارش لیست تماس ها
 • گزارش اطلاعات پیامک ها
 • گزارش برنامه های نصب شده
 • گزارش شبکه های اجتماعی
 • تعیین محدوده مجاز و غیر مجاز موقعیت
 • و ...

شش ماهه

149,900تومان
 • گزارش اینستاگرام،ایمو و ...
 • اعلام موقعیت لحظه به لحظه
 • گزارش لیست مخاطبین
 • گزارش لیست تماس ها
 • گزارش اطلاعات پیامک ها
 • گزارش برنامه های نصب شده
 • گزارش شبکه های اجتماعی
 • تعیین محدوده مجاز و غیر مجاز موقعیت
 • و ...

یک ساله

199,900تومان
 • گزارش اینستاگرام،ایمو و ...
 • اعلام موقعیت لحظه به لحظه
 • گزارش لیست مخاطبین
 • گزارش لیست تماس ها
 • گزارش اطلاعات پیامک ها
 • گزارش برنامه های نصب شده
 • گزارش شبکه های اجتماعی
 • تعیین محدوده مجاز و غیر مجاز موقعیت
 • و ...